ZGRABLJENJE

Storitev izvajamo z vlečenim zgrabljalnikom Vicon Andex 424T s podpornim kolesom.

Zgrabljalnik vedno nastavimo tako da:

  • vnesemo čim manj zemlje v pokošeno travo
  • ne puščamo travnih bilk za seboj.